Záruční i pozáruční servis

Vzhledem k tomu, že se k našim zákazníkům stavíme vždy jako k partnerům, snažíme se naše služby přizpůsobovat jejich potřebám tak, abysme dokázali pokrýt celou životnost námi dodaných nebo námi převzatých zařízení. Mezi tyto činnosti patří:

Technologie či zařízení

Záruční i pozáruční servis požadované technologie či zařízení. Při tomto režimu údržby, pokud není uvedeno výslovně jinak, reagujeme na požadavek servisu zpravidla do 2 pracovních dnů, servisní výjezd je možné uskutečnit i mimo pracovní dny.


Servisní smlouvy

Záruční a pozáruční servis na základě trvalé servisní smlouvy, kde garantujeme náš servisní zásah v požadované době a zákazníkem požadované kvalitě, což znamená, že podle přání můžeme držet sklad náhradních dílů. Jedná se o paušálně placenou službu, výše měsíčního poplatku je odvozena od rozsahu a požadavků zákazníka.


Preventivní údržby

Preventivní záruční a pozáruční servis požadované technologie či zařízení. Při tomto režimu údržby zpracujeme a připravíme předpis preventivní údržby v jednotlivých typech (1R - roční, 2R - dvouroční a pod.) a zpracujeme cenovou nabídku. Po akceptaci zákazníkem přebíráme servis těchto zařízení dle předem definovaných termínů (například v době celozávodní dovolené). Předání zařízení po údržbě je provedeno předávacím protokolem.


Servisy technologických celků

Zajišťujeme kompletní servisy technologických celků, a to včetně veškeré provozní dokumentace, tedy zajišťujeme zpracování revizních zpráv vyhrazených elektrických a plynových zařízení, včetně revize a kontroly spalinových cest. Na všechna zařízení je při tomto servisu vypracována kompletní servisní dokumentace, včetně fotografické dokumentace stavu a zjištěných skutečností. Na základě servisních zjištění buď závady obratem odstraňujeme, nebo doporučujeme a navrhujeme další postupy.


Dodávky náhradních dílů

Zajišťujeme dodávky veškerých náhradních dílů pro jakákoli zařízení, a jsme schopni řešit neočekávané skutečnosti buď komponenty z vlastního skladu, nebo urgentní opravou dílu v případě, že je díl opravitelný.