Havarijní a speciální služby

Havarijní služby

V roce 2013 jsme se podíleli na řešení mnoha havarijních situací našich zákazníků, ať už se jednalo o vážná poškození technologií vinou neodborně provedeného zásahu , požárů nebo po zásahu bleskem.Speciální služby

V roce 2013 jsem se podíleli na šetření příčin opakovaných požárů technologií pro odmašťování komponentů pomocí horkého vzduchu. Za pomoci Vysoké Školy Chemicko Technologické v Praze byla provedena řada analýz a rozborů, které vedly k pochopení a zvládnutí celé problematiky, návrhu a implementaci řady technických opatření a zajištění bezpečného provozu těchto zařízení. Všechna tato zjištění pak byla zahrnuta do standardu pro návrh a technické řešení všech budoucích zařízení.

Podíleli jsme se na opravách systému AMKASYN AK 20 pro řízení pohonů rotační tiskové linky, a to jak vlastní opravou hardware, tak i diagnostikou software. Jako jedni z mála máme k dispozici dokumentaci tohoto sytému a vývojové prostředí.

Pro řadu našich zákazníků jsme se podíleli na vývoji a návrhu speciálních technických řešení, některá z nich jsou v současné době chráněna jako užitné vzory.