Služby v oblasti BOZP

PRUMTECH - služby v oblasti BOZP


Do nabídky našich služeb nyní nově zavádíme podporu bezpečnosti práce a požární ochrany.

Všechny naše stavby a realizace jsou od roku 2014 pod dozorem našeho vlastního bezpečnostního technika a bude kladen velice vysoký důraz na dodržování všech standardů dle zákona č. 309/2006 Sb., na ochranu zdraví osob a majetku.

Díky mnohaletým zkušenostem v této oblasti si můžeme dovolit Vám tyto služby nyní nabídnout.

Specializujeme se na bezpečnost provozu technologických celků, provozů, jednotlivých zařízení a zpracováním veškeré dokumentace dle platných předpisů pro firmy.

Zajišťujeme kompletní zpracování dokumentace vyhrazených zařízení, včetně periodických prohlídek, revizí, servisů a pod.

Nyní naše stránky upravujeme a podrobnější informace o službách BOZP a PO budou součástí těchto stránek.